Meslekî ve Teknik Eğitimin ÖncelikleriMeslekî ve Teknik Eğitimin Öncelikleri

 • İhtiyaç doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirmek,
 • Meslekî ve teknik eğitimi katılımcı bir anlayışla yönetmek,
 • Mezunların üretime katılacak şekilde yetişmesini sağlamak,
 • Meslekî ve teknik eğitim sistemini sürekli geliştirmek ve kalitesini yükseltmek. 
 • İş piyasasının ihtiyaçlarına göre modüler öğretim programları hazırlamak,                         
 • Ekonomide verimlilik ve rekabet gücünün artırılma­sı için eğitimin sosyal ve sektörel entegrasyonunu sağlamak,             
 • Bireylere bir mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerin yanı sıra değişime uyum sağlaması için ihtiyaç duyu­lan yetkinlikleri kazandırmak,
 • Dijitalleşme süreciyle birlikte belirli alanlarda bireyle­re bilgi ve iletişim teknolojilerinde temel yetkinliklerin yanı sıra üst düzey becerileri de kazandırmak,
 • Öğrencileri millî kültürümüzün temeli olan ahilik anlayışıy­la ve bu anlayışa özgü iş ahlakı değerleriyle yetiştirmek,
 • Meslekî ve teknik eğitim ile insan odaklı kalkınmanın sağlanmasında etkin yer almak,
 • Sektörün dijital dönüşümü çerçevesinde yeni iş alan­larının oluşturulması ve istihdamın artırılmasında rol oynayan girişimcilik anlayışının kazandırılması.                  
 • Meslekî ve teknik eğitim, ihtiyaç duyan herkesin erişimine açık olmalı, bireylere ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ça­ğın şartlarına uygun yetkinlikleri kazandırmalı, bireylerin girişimcilik, ekip çalışması, karar verebilme, sorun çözebil­me özelliklerini desteklemeli, ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını ve hareketliliğini sağlamalı ve bireyleri değişen sosyal ve ekonomik koşullara uyum sağlayabilen dinamik bir yapıda yetiştirmeli ve geliştirmelidir.

Hızlı iletisim
 • 0543 388 36 38
 • 0543 388 36 38
 • info@ahsemozyureksml.com
Bizimle İletişime Geçin
Hızlı iletisim

Whatsapp Destek

AHSEM KOLEJİ

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?